Van 15-19 mei 2017 vond weer de jaarlijkse Geoweek plaats. In die week, georganiseerd door het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, bieden talrijke branche-verwante organisaties een activiteitenprogramma aan voor scholieren. De activiteiten betreffen op een of andere manier aardrijkskundige, landschappelijke of geografische aspecten van (de inrichting van) ons land. Doel hiervan is het schoolvak aardrijkskunde op een aansprekende manier te presenteren.

Amsterdam, G. de Broen jun. fecit (fragment). [1737]. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL W.X. 012.

Net als vorig jaar kon onder begeleiding van de Bijzondere Collecties van de UvA een wandeling worden gemaakt door de binnenstad van Amsterdam. Vooraf werd iets verteld over Amsterdam als centrum van productie van kaarten en atlassen in de 17de eeuw. Vervolgens werd een wandeling gemaakt door de binnenstad, waarbij de oriëntatie gebeurt aan de hand van een kaart uit ca. 1730. Wie goed oplet ziet zodoende wat er in de loop der eeuwen is veranderd – maar ook wat er nog steeds allemaal uit vroeger tijd in dat deel van de hoofdstad bewaard is gebleven. Aldus maken de leerlingen een denkbeeldige wandeling door de tijd.

Massih Hutak

De scholen die zich hadden aangemeld deden dat deels voor de tweede keer: ook vorig jaar is deze ‘reis door de tijd’ met succes aangeboden. Het KNAG merkte onze wandeling aan als VIP-expeditie. Mede daarom werden we eenmalig vereerd met een bezoek van rapper Massih Hutak. Ook hij was geïnspireerd en vereeuwigde de tijdreis met een heuse rap. Uiteraard was er aansluitend gelegenheid tot samen selfies maken en handtekeningen scoren.

De kinderen lopen braaf mee, letten niet allemaal even goed op en verrassen de begeleiders soms met hun uitspraken. Constante is dat ze bijna allemaal bijna altijd moe zijn en honger hebben. Voor sommigen was deze Geoweek-excursie de allereerste kennismaking met de hoofdstad. Of het een succes was …? In geen geval. De voorkeur ging duidelijk uit naar de eigen woonplaats, nl. Katwijk. Van een ander leerde ik dat er voor geluk maar twee ingrediënten nodig zijn: vrienden en basketbal. De meesten waren in elk geval beleefd genoeg om na afloop te zeggen dat ze het leerzaam, interessant of boeiend vonden – en zelfs leuk.

Je hoort wel eens zeggen dat kaarten steeds minder worden gebruikt en dat we allemaal voor informatie over locatie, reizen en verplaatsen op onze telefoon kijken. Dat is natuurlijk waar, maar er zijn – zeker in het centrum van Amsterdam – heel veel mensen die zich aan de hand van een kaart oriënteren. De leerlingen werd gevraagd hierop te letten en ze te tellen. Het maximum staat op meer dan 20 in een uurtje tijd. De wandeling zelf beslaat ruim 5.600 stappen. Geen wonder dat die kinderen zo moe zijn!