­

About Reinder Storm

Reinder Storm is conservator cartografie, geografie en reizen bij de Bijzondere Collecties van de UvA. Het beheer van de cartografische collectie strekt zich uit over vele duizenden kaarten, atlassen en aanverwante materialen. Speciale vermelding verdienen de deelcollecties van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), met als hoogtepunt de verzameling losse kaarten die afkomstig is van het befaamde antiquariaat van Frederik Muller.
 • FullSizeRender2

De gulle gever

 

Op vrijdag 24 maart 2017 verzorgde Jan Noorlandt een gastcollege aan de Christelijke Hogeschool te Ede, met als titel “Vondsten en verhalen”.  In dit college werd door Noorlandt dieper ingegaan op zijn bijzondere inspanningen, om door middel van schenkingen aan met name bibliotheken de ‘collectie Nederland’ uit te breiden en te verrijken. En het gaat om indrukwekkende aantallen. De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag werd […]

 • Poot_08

Restauratie van de stedenatlas van Janssonius (1657)

Sinds 2017 bieden de Bijzondere Collecties de mogelijkheid aan om een boek, een handschrift, een kaart of ander document te adopteren. Het heet ‘Koester een boek’ en het maakt het mogelijk voor Vrienden en andere belangstellenden met een groot hart voor cultureel erfgoed zich te verbinden met een object naar keuze. Dit kan door een bijdrage te leveren aan restauratie, onderhoud en beheer van de […]

 • Sommerschau über Europa ... [etc.]. Hamburg 1915. Bijzondere Collecties UvA, OTM: HB-KZL 109.05.16.

Politieke kaarten

Natuurlijk zijn de inrichting van het politieke landschap en de verdeling van het land in kiesdistricten bij uitstek geschikt om weer te geven in de vorm van kaarten. Naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 zijn er een paar uitgelicht.

Opvallend aan de Kaart van kiesdistricten in Nederland is niet zozeer de kaart en evenmin de kiesdistricten zelf. Nee: het zijn de reclames […]

 • Het nieuwe Amsterdam ... [etc.]. Tekst Cok van Heesch, vormgeving Arn. H. Clerkx. Uitg. Gemeente Amsterdam, in vier talen. Ca. 1960. 48 p.

Amsterdam – stad voor toeristen

Aan het eind van de jaren ’60 verwierf de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek de collectie ‘Amstelodamica’ van A.M. van de Waal. Van de Waal werkte als archivaris bij een bank en bracht een van de grootste particuliere collecties betreffende Amsterdam bijeen. Zijn verzameling bestaat uit boeken, kaarten, foto’s, brieven en andere documenten. Na bijna vijftig jaar vergt goed beheer van deze collectie een nieuwe ordening. Daarbij komt veel moois […]

 • Uitgaven uit de jaren '50.

Amsterdam-brochures van de stadsdrukkerij

Aan het eind van de jaren ’60 verwierf de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek de collectie ‘Amstelodamica’ van A.M. van de Waal. Van de Waal werkte als archivaris bij een bank en bracht een van de grootste particuliere collecties betreffende Amsterdam bijeen. Zijn verzameling bestaat uit boeken, kaarten, foto’s, brieven en andere documenten. Na bijna vijftig jaar vergt goed beheer van deze collectie een nieuwe ordening. Daarbij komt veel moois […]

 • The Netherlands [Holland]. Wandkaart, in Engelse beschrifting. © 1967. OTM: HB-KZL 39.16.15

IDG. Informatie- en Documentatie centrum voor de Geografie van Nederland

Onlangs werd bij verwerking van enig ongecatalogiseerd kaartmateriaal een serie kaarten van Nederland aangetroffen die duidelijke samenhang vertoont. De overeenkomsten betreffen de afmetingen, look and feel en de herkomst. Daarnaast vertoonden de kaarten ook verschillen. Een beetje in de kleur – maar dat zegt weinig. Meest in het oog springend verschil is de taal waarin de tekst op de kaarten is gesteld. Het is een […]

 • Atlas sylloge compendiosa ... [etc.]. Tot Amsterdam zynde gemaakt, en werden verkoft door Gerard en Leonard Valk ... op den Dam, in de Wakkeren Hond

Atlas Valk (1714)

Vanwege de kostbaarheid van de afzonderlijke kaarten zijn atlassen uit de 17de en 18de eeuw vaak uit elkaar gehaald. De atlas uit 1714 die onlangs is aangekocht voor de Bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam, is nagenoeg intact gebleven. De vele gebruikssporen van eerdere bezitters prikkelen de verbeeldingskracht.

Op 19 mei 2016 is op een veiling in Duitsland een opmerkelijke atlas verworven voor de Bijzondere […]

 • Atlas geographique [...] dressée par A.R. Frémin. Parijs, ca. 1860.

Geografisch puzzelen of een stukje van de kaart

‘Regeer het keizerrijk zoals u een kleine vis zou koken. Met aandacht’. Aldus de eeuwenoude wijsheid van Lao Tse. Men kan het regeren van een land ook wel vergelijken met een puzzel. Misschien dat het daarom wel zo populair is om kaarten te verspreiden in de vorm van een puzzel.

 

Puzzelkaarten, of puzzels met een kaart als afbeelding bestaan al sinds de 19de eeuw. Ze zullen […]

 • Wereldkaart van Mercator, [1587]. UvA, Bijzondere Collecties, OTM: HB-KZL O.K. 152.

Australië in kaart

Australië is het laatste continent dat in kaart werd gebracht. Men had aan het begin van onze jaartelling al wel een vage notie van een onbekend zuidland. Het werd in het Latijn aangeduid met de term ‘Terra australis incognita’ maar het had weinig met de werkelijkheid te maken. De gedachte was dat het onbekende zuidland noodzakelijk was voor het evenwicht van de aarde. Dit wereldbeeld […]

 • Uit: De Beurs op de Heerengracht of den Dam door A.L. van Gendt [1891].

De nieuwe beurs

Op de actualiteit wordt snel en direct gereageerd via sociale media. In de 19de eeuw (en daarvoor trouwens ook) gebeurde dat door middel van brochures en pamfletten. Iedereen die iets te zeggen had schreef een verhandeling die snel gedrukt en verspreid werd. Soms zaten er plaatjes bij, kaarten of plattegronden. Soms werd zelfs in dichtvorm gereageerd op wat er voorviel. Een tamelijk willekeurig voorbeeld is […]