­

About Reinder Storm

Reinder Storm is conservator cartografie, geografie en reizen bij de Bijzondere Collecties van de UvA. Het beheer van de cartografische collectie strekt zich uit over vele duizenden kaarten, atlassen en aanverwante materialen. Speciale vermelding verdienen de deelcollecties van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), met als hoogtepunt de verzameling losse kaarten die afkomstig is van het befaamde antiquariaat van Frederik Muller.
 • Uitgaven uit de jaren '50.

Amsterdam-brochures van de stadsdrukkerij

Aan het eind van de jaren ’60 verwierf de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek de collectie ‘Amstelodamica’ van A.M. van de Waal. Van de Waal werkte als archivaris bij een bank en bracht een van de grootste particuliere collecties betreffende Amsterdam bijeen. Zijn verzameling bestaat uit boeken, kaarten, foto’s, brieven en andere documenten. Na bijna vijftig jaar vergt goed beheer van deze collectie een nieuwe ordening. Daarbij komt veel moois […]

 • The Netherlands [Holland]. Wandkaart, in Engelse beschrifting. © 1967. OTM: HB-KZL 39.16.15

IDG. Informatie- en Documentatie centrum voor de Geografie van Nederland

Onlangs werd bij verwerking van enig ongecatalogiseerd kaartmateriaal een serie kaarten van Nederland aangetroffen die duidelijke samenhang vertoont. De overeenkomsten betreffen de afmetingen, look and feel en de herkomst. Daarnaast vertoonden de kaarten ook verschillen. Een beetje in de kleur – maar dat zegt weinig. Meest in het oog springend verschil is de taal waarin de tekst op de kaarten is gesteld. Het is een […]

 • Atlas sylloge compendiosa ... [etc.]. Tot Amsterdam zynde gemaakt, en werden verkoft door Gerard en Leonard Valk ... op den Dam, in de Wakkeren Hond

Atlas Valk (1714)

Vanwege de kostbaarheid van de afzonderlijke kaarten zijn atlassen uit de 17de en 18de eeuw vaak uit elkaar gehaald. De atlas uit 1714 die onlangs is aangekocht voor de Bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam, is nagenoeg intact gebleven. De vele gebruikssporen van eerdere bezitters prikkelen de verbeeldingskracht.

Op 19 mei 2016 is op een veiling in Duitsland een opmerkelijke atlas verworven voor de Bijzondere […]

 • Atlas geographique [...] dressée par A.R. Frémin. Parijs, ca. 1860.

Geografisch puzzelen of een stukje van de kaart

‘Regeer het keizerrijk zoals u een kleine vis zou koken. Met aandacht’. Aldus de eeuwenoude wijsheid van Lao Tse. Men kan het regeren van een land ook wel vergelijken met een puzzel. Misschien dat het daarom wel zo populair is om kaarten te verspreiden in de vorm van een puzzel.

 

Puzzelkaarten, of puzzels met een kaart als afbeelding bestaan al sinds de 19de eeuw. Ze zullen […]

 • Wereldkaart van Mercator, [1587]. UvA, Bijzondere Collecties, OTM: HB-KZL O.K. 152.

Australië in kaart

Australië is het laatste continent dat in kaart werd gebracht. Men had aan het begin van onze jaartelling al wel een vage notie van een onbekend zuidland. Het werd in het Latijn aangeduid met de term ‘Terra australis incognita’ maar het had weinig met de werkelijkheid te maken. De gedachte was dat het onbekende zuidland noodzakelijk was voor het evenwicht van de aarde. Dit wereldbeeld […]

 • Uit: De Beurs op de Heerengracht of den Dam door A.L. van Gendt [1891].

De nieuwe beurs

Op de actualiteit wordt snel en direct gereageerd via sociale media. In de 19de eeuw (en daarvoor trouwens ook) gebeurde dat door middel van brochures en pamfletten. Iedereen die iets te zeggen had schreef een verhandeling die snel gedrukt en verspreid werd. Soms zaten er plaatjes bij, kaarten of plattegronden. Soms werd zelfs in dichtvorm gereageerd op wat er voorviel. Een tamelijk willekeurig voorbeeld is […]

 • Boschplangids uitgegeven ter gelegenheid van de Boschplan-tentoonstelling ... [etc.]. Amsterdam, 1937. Detail.

Het Amsterdamse bos

Aan het eind van de jaren ’60 verwierf de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek de collectie ‘Amstelodamica’ van A.M. van de Waal. Na bijna vijftig jaar vergt goed beheer van deze collectie herordening. Daarbij komt veel moois opnieuw even aan het licht. Zoals bij voorbeeld materiaal betreffende het Amsterdamse bos.

Met de aanleg van het Amsterdamse bos – aanvankelijk sprak men van het ‘Boschplan’ – werd een begin gemaakt in […]

 • Amsterdam heading for the Olympic games in the Netherlands 1992 [1986]. OTM: HB-KZL VI 12 D 1 (87)

De Olympische kaart

Hebben kaarten en sport iets met elkaar te maken? Niet per se. Maar natuurlijk is er een verband. Er zijn talloze sportaccommodaties die op kaarten te vinden zijn. Van grote sportcomplexen worden plattegronden gemaakt. Het beoefenen van de wandelsport of lange fietstochten maken zonder gebruikmaking van gedetailleerde kaarten kan eigenlijk niet.  En uiteraard zijn internationale sportevenementen aanleiding om speciale kaarten te produceren. Soms is dit […]

 • Ukraine ou Palatinat de Kiowie. Theatre complet ... (Den Haag, 1711).

Théatre de la Guerre du Nort (1711)

In mei 2016 werd aan de Bijzondere Collecties van de UvA een uitzonderlijke schenking gedaan. Een particulier verblijdde de conservator cartografie, geografie en reizen met een exemplaar van Théatre complet et particularisé de la guerre du nort uit 1711. Het in het Frans gestelde boekje heeft betrekking op de Grote Noordse oorlog, waarbij direct aan de Oostzee gelegen landen met elkaar een conflict uitvochten in […]

 • Tijdens de presentatie was er gelegenheid enige originele stukken te bekijken. V.l.n.r.: Gevolmachtigd minister van Curaçao Marvelyne Wiels, Jansoniusconservator dr. Peter van der Krogt, directeur UvA Erfgoed drs. Steph Scholten en directeur van het Universiteitsfonds van de UvA Carolyn Wever. Foto © Monique Kooijmans.

Twee nieuwe cartografische standaardwerken

Eind mei 2016 vond bij de Bijzondere Collecties van de UvA de feestelijke presentatie plaats van twee nieuwe delen in de prestigieuze reeks historisch-cartografische publicaties van Explokart. George Carhart PhD presenteerde zijn standaardwerk over Frederick de Wit. Dr. Wim Renkema bekroonde met zijn overzicht van historische kaarten van de Nederlandse Antillen zijn langjarige onderzoekingen op dit terrein.

Na in Passau in 2011 op dit onderwerp te […]