IDG. Informatie- en Documentatie centrum voor de Geografie van Nederland

Oranda … [etc.]. Utrecht, IDG, ca. 1982. Onlangs werd bij verwerking van enig ongecatalogiseerd kaartmateriaal een serie kaarten van Nederland aangetroffen die duidelijke samenhang vertoont. De overeenkomsten betreffen de afmetingen, look and feel en de herkomst. Daarnaast vertoonden de kaarten ook verschillen. Een beetje in de kleur – maar dat zegt weinig. Meest in het oog springend verschil is de taal waarin de tekst [...]

IDG. Informatie- en Documentatie centrum voor de Geografie van Nederland2017-01-03T09:43:26+00:00

Een mysterieuze expeditie

Door Anne Troelstra Op de planken van de Artis Bibliotheek staat ergens een onopvallende bruine band zonder titel op de rug. De titelpagina van het boek suggereert dat het gaat om het verslag van een reis om de wereld, georganiseerd als een wetenschappelijke expeditie: Deux ans de navigation. Exploration de l’amiral Chérétoff sur la corvette le Saint-Nicolas (Twee jaar varen. Ontdekkingsreis van admiraal Tsjeretov op [...]

Een mysterieuze expeditie2019-03-11T17:46:58+00:00

Metamorfoses

Op de bijbel na is er vermoedelijk geen boek ter wereld dat zoveel invloed heeft gehad als Ovidius' Metamorfoses. Die invloed is nu vrijwel onbekend. De sporen ervan zijn overal maar we zien ze niet. Ontelbare schilderijen, beelden en prenten illustreren gebeurtenissen uit de Metamorfoses. Er zijn tientallen operas en toneelstukken die nog altijd worden opgevoerd maar waarvan de toeschouwers de bron niet herkennen. Toeristen schuivelen [...]

Metamorfoses2016-12-13T14:01:24+00:00

Een verbrand tempelarchief van Edfu

Terug naar de bron is soms letterlijk het geval. In de tempel van Edfu stond ik ineens in de de ruimte waar het tempelarchief werd bewaard. Rond 30 v. Chr is dit door een brand verwoest en bleven alleen de gebakken kleizegels van de papyrus documenten over. In 1905/6 werden deze kleine kleizegels ter plekke gekocht en sinds 1934 zijn ze in de collectie van het [...]

Een verbrand tempelarchief van Edfu2019-02-03T11:52:45+00:00

Atlas Valk (1714)

Vanwege de kostbaarheid van de afzonderlijke kaarten zijn atlassen uit de 17de en 18de eeuw vaak uit elkaar gehaald. De atlas uit 1714 die onlangs is aangekocht voor de Bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam, is nagenoeg intact gebleven. De vele gebruikssporen van eerdere bezitters prikkelen de verbeeldingskracht. Atlas sylloge compendiosa ... [etc.]. Amsterdam, G. & L. Valk, 1714. Wereldkaart. Op 19 mei [...]

Atlas Valk (1714)2016-12-08T11:20:24+00:00

Het spoor van de farao

De herkomst van een object in het museum kun je soms letterlijk vervolgen. Tijdens een bezoek aan Luxor kwam ik de vindplaats van een belangrijk farao hoofd op het spoor. In de tempel van Karnak zag ik de plek waar in 1968 een deel werd gevonden dat past aan het fragment in het Allard Pierson Museum. Even verderop in het museum in Luxor zag ik [...]

Het spoor van de farao2019-02-03T11:50:34+00:00