Kaarten van de topografische dienst

Sinds 1815 wordt ons land systematisch topografisch in kaart gebracht. Aanvankelijk gebeurde dat door het Topographisch Bureau. Vanaf 1868 zette het Bureau de activiteiten voort onder de naam Topographische Inrichting en vervolgens Topografische Dienst (in 1932). Die dienst werd in 2004 ondergebracht bij het Kadaster. Bij een wijziging in de organisatie in 2010 werd een groot aantal Nederlandse en buitenlandse topografische kaarten ondergebracht bij de [...]

Kaarten van de topografische dienst2017-04-29T16:53:52+00:00

De ‘onvoltooide’ van Jacques de la Feuille

Een vorige keer schreef ik dat de Bijzondere Collecties in 2016 twee kaarten van 'kleine jongens' in de Amsterdamse kaartenuitgeverij ten geschenke hebben gekregen. Toen is de kaart van Germania van Jochem Bormeester in het voetlicht geplaatst. Nu is de beurt aan de tweede kaart. Dit is de kaart van Piëmont, Savoye en Milaan van Jacques de la Feuille (1668-?), getiteld PRINCIPATUS PEDEMONTII DUCATUS SABAUDIÆ [...]

De ‘onvoltooide’ van Jacques de la Feuille2019-02-03T14:44:51+00:00

Workshop ‘From Scratch’

Vorige week was het de Week van het Digitaal Erfgoed. Door het hele land vonden workshops en bijeenkomsten plaats rondom het toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Als ik tijd had gehad was ik de hele week het land afgereisd, want het was een geweldig programma. Die tijd had ik niet, maar gelukkig was er vanuit DEN de vraag of we met hen en onze andere partners [...]

Workshop ‘From Scratch’2017-04-19T11:35:43+00:00

De haven van Amsterdam

Aan het eind van de jaren ’60 verwierf de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek de collectie ‘Amstelodamica’ van A.M. van de Waal. Van de Waal werkte als archivaris bij een bank en bracht een van de grootste particuliere collecties betreffende Amsterdam bijeen. Zijn verzameling bestaat uit boeken, kaarten, foto’s, brieven en andere documenten. Na bijna vijftig jaar vergt goed beheer van deze collectie een nieuwe ordening. Daarbij komt veel moois [...]

De haven van Amsterdam2017-04-15T17:11:59+00:00

Alles over fazanten

William Beebe op expeditie in Brits Guiana, 1917 Door Anne Troelstra De Amerikaanse bioloog Charles William Beebe (1877–1962) werd door zijn ouders gestimuleerd in zijn vroeg ontwakende liefde voor de natuur. In 1896 begon hij aan de Columbia Universiteit in New York biologie te studeren, maar verliet de universiteit al in 1899, zonder graad, al had hij alle examens gedaan behalve in wiskunde. [...]

Alles over fazanten2019-03-11T17:45:53+00:00