Een jager-natuurhistoricus: Edward Percy Stebbing

Door Anne Troelstra Jager en natuurhistoricus: een veel voorkomende ‘lifestyle’ in de decennia rond 1900. De bekendste, zogezegd het prototype, is de charismatische Theodore Roosevelt (1858–1919), houwdegen, politicus, jager, natuurhistoricus, natuurbeschermer en van 1901 tot 1909 president van de Verenigde Staten; elk van deze rollen vervulde hij met overgave. Veel jagers zochten een rechtvaardiging van hun jachtactiviteiten: ze wilden het jagen niet als doel op [...]

Een jager-natuurhistoricus: Edward Percy Stebbing2019-03-11T17:34:39+00:00

Amsterdam Comics

Van 15 november tot en met  17 november 2018 vond het tweede stripcongres plaats georganiseerd door Amsterdam Comics, opgericht in 2016. Deze club wordt feitelijk gevormd door Rik Spanjers en Erin La Cour, respectievelijk werkzaam aan de UvA en de VU als docenten Nederlands en Engels. Twee jaar geleden waren beiden nog werkzaam aan de UvA en organiseerden toen voor het eerst een stripcongres. Op [...]

Amsterdam Comics2019-03-18T09:45:34+00:00

200 jaar Tooneel des vredes

De achttiende eeuw was een periode waarin overal in Europa en ver daarbuiten oorlogen werden uitgevochten. Dit leidde tot de ontwikkeling van een nieuw genre kaarten: het Toneel des Oorlogs, die omdat de cartografische voertaal toen Frans was. meestal Théatre de la Guerre genoemd wordt. Zo'n Théatre de la Guerre is niet een kaart waarop veldtochten en veldslagen zijn ingetekend, het is een overzichtskaart van [...]

200 jaar Tooneel des vredes2019-03-18T09:45:49+00:00