About Klaas van der Hoek

Als conservator handschriften en moderne letterkunde beheert Klaas van der Hoek (1960) de meest uiteenlopende voorwerpen en verzamelingen. De collectie handschriften omvat veel meer dan enkel ‘echte’ manuscripten: tekeningen, foto’s en penningen bijvoorbeeld, tot aan inktstellen, haarlokjes en dodenmaskers toe. Ook moderne letterkunde vormt een breed terrein, al was het maar omdat ‘modern’ bij de Bijzondere Collecties al in 1800 begint. Overigens heeft hij een voorliefde voor brieven, en dat treft: daarvan zijn er ruwweg 600.000 aanwezig. Klaas van der Hoek studeerde Nederlands en mediaevistiek in Groningen en was eerder projectmedewerker bij de Koninklijke Bibliotheek en conservator bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Tred houden met elkaar

Op 23 juli 1903 trad de 21-jarige Pauline Hermine Elisabeth Pierson in het huwelijk met Paul Antoine Voûte. Bruid en bruidegom behoorden beiden tot gerespecteerde families. Zo was Pauline een kleindochter van de vermaarde cultuurhistoricus Allard Pierson en diens echtgenote Pauline Hermine Elisabeth Gildemeester. Allard Piersons grote betekenis heeft uitdrukking gekregen in de naam van het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam. Allard Pierson [...]

Tred houden met elkaar2019-09-27T10:24:33+00:00

Schrijven zonder handen

Hs. XXXV A 34 Handschrift, een lastige term. Zowel een handgeschreven tekst zelf als een boek of blad dat handgeschreven tekst bevat, beide heten handschrift. Maar is een handschrift wel altijd geschreven, strikt genomen? Een rondgang door onze handschriftencollectie doet anders vermoeden. Daarin zijn ook stukken ondergebracht met tekst die gepenseeld, geborduurd, geknipt, gebeiteld, geponst, gekrast, gestempeld, getypt of geprint is. En is [...]

Schrijven zonder handen2017-04-06T02:49:38+00:00

Wie was ansichtkaartenuitgever J.H. Schaefer?

Waarde Juffrouw! Hopende dat U deze kaart in goede gezondheid moogt ontvangen, en niet meer zoo een keelpijn heeft. Het is hier tamelijk druk, Israels en ik lossen elkander om de beurt af met de expeditie. Uw behoeft U dus niet ongerust te maken en niet te gauw weer op straat, anders krijgt Uw het weer te pakken. Nu Juffrouw houd U maar goed en [...]

Wie was ansichtkaartenuitgever J.H. Schaefer?2017-03-08T17:21:42+00:00

Een open sollicitatie

Abgeschrieben, und gewidmet, meinem theuren Lehrer und innigen Freunde Herrn L.C. Lentz, Prediger des göttlichen Wortes, der evangelisch lutherischen Kirche zu Amsterdam, von seinem aufrichtigen, aber geringen Freunde: Christlieb Karl Brandt. Amsterdam am 10. Juli 1876. Ook na 44 jaren zwoegen kon de Amsterdamse bakker Christlieb Karl Brandt nog niet genieten van een welverdiende oude dag. Bejaard was hij ook nog niet, Christlieb was pas [...]

Een open sollicitatie2017-03-08T17:22:28+00:00

De Reve Tapes

Tapes met intervieuw Reve / Büch. Niet te openen zonder toestemming Büch Het interview met schrijver Gerard Reve dat in Het Parool van 15 januari 1983 verscheen, veroorzaakte flink wat heisa. Het was niet de kop – ‘Gerard Reve is het in grote lijnen eens met God’ – die aanstoot gaf, Onze Lieve Heer stond destijds al niet meer in de porseleinkast waar Reve met [...]

De Reve Tapes2017-03-08T17:25:41+00:00

Midlumer Kindertotenlieder

Aan u mijn zoontje was ik reeds een versje schuldig Toen nog geen vrees voor u ons ouderhart beving Gij wachtet en met rêen als ’t schuld’loos kind geduldig En nu, helaas! mijn smarte duldt niet dat ik zing Ik kan nogtans, geen’ pligt, zoo duur vergeten En wijd aan u mijn zoontje, ofschoon ontzield, mijn lied. Die taak, hoe zwaar ook, zegt mij mijn [...]

Midlumer Kindertotenlieder2017-03-08T17:26:18+00:00

Sientje

Wil mijn broêrtje Gi ons het onuitsprekelijk genoegen doen, heden middag het gansch zeer eenvoudig middagmaal met ons te komen deelen? Zoo den Heer Scholten of iemand anders wie ook mij vóór geweest is, ga ik met hem duëlleren, wilt ge dus geene akligheden zien gebeuren, neem dan mijne invitatie maar aan, waardoor ge ons allen énorme veel pleisier zult doen, en niet het minst [...]

Sientje2017-03-08T17:26:54+00:00

Tot een altoosdurend aandenken

O gij die geduurende de loop van dit wisselvallige leeven reeds, een bestendig, wesenlijk genoegen genieten wilt; gevoel slegts wat vriendschap is, wijd haar uw gantsche Hart, en gij sult moete erkenne, dat de onijndige liefde door dit geschenk de genoegens der Aarde aan die van een onsterflijkheid gekeetend heeft, en dus ook dit leeven reeds tot een toneel van weldadig Geluk gevormd heeft, dit [...]

Tot een altoosdurend aandenken2017-03-08T17:27:27+00:00

Een keerboek met recepten

Voor scheurbuijk in somertijt 2 handen vol groene lepelblaaren, 2 dito duijvekervel, 2 dito bekeboom, 2 dito waterkers, 2 dito drieblad, ½ pond peperwortel, dit groen kruijt samen schoon gewassen en kleijn gekerft, en dan nogh bijgedaan 3 beste limoenen en 3 Westindise orangie appelen, en die mede in stucken gesneden, samen in een glase fles gedaan, en dan 6 mengelen France wijn daar op [...]

Een keerboek met recepten2017-03-08T17:28:02+00:00

MS. found in a coffin

Dit R(oom)sch Cath(oly)k Getyden boek is A(nn)o . . . bij het graven en aanleggen der Reegenbakken op het Oude Kerkspleyn, in een Doodkist met doodsbeenderen gevonden. ’t Zelve komt uit de Verkoping van den H(ee)r J.H. Durcks Med(icinae) D(octo)r. In 1833 schreef Edgar Allan Poe zijn bloedstollende verhaal MS. found in a bottle. Ik moest eraan denken toen ik voor het eerst het hierboven [...]

MS. found in a coffin2017-03-08T17:28:34+00:00