About Reinder Storm

Reinder Storm is conservator cartografie, geografie en reizen bij de Bijzondere Collecties van de UvA. Het beheer van de cartografische collectie strekt zich uit over vele duizenden kaarten, atlassen en aanverwante materialen. Speciale vermelding verdienen de deelcollecties van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG), met als hoogtepunt de verzameling losse kaarten die afkomstig is van het befaamde antiquariaat van Frederik Muller.

Amsterdam-brochures van de stadsdrukkerij

Amsterdam. Hauptstadt der Niederlande. 1951. Aan het eind van de jaren ’60 verwierf de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek de collectie ‘Amstelodamica’ van A.M. van de Waal. Van de Waal werkte als archivaris bij een bank en bracht een van de grootste particuliere collecties betreffende Amsterdam bijeen. Zijn verzameling bestaat uit boeken, kaarten, foto's, brieven en andere documenten. Na bijna vijftig jaar vergt goed beheer van deze collectie [...]

Amsterdam-brochures van de stadsdrukkerij2017-02-15T15:35:05+00:00

IDG. Informatie- en Documentatie centrum voor de Geografie van Nederland

Oranda … [etc.]. Utrecht, IDG, ca. 1982. Onlangs werd bij verwerking van enig ongecatalogiseerd kaartmateriaal een serie kaarten van Nederland aangetroffen die duidelijke samenhang vertoont. De overeenkomsten betreffen de afmetingen, look and feel en de herkomst. Daarnaast vertoonden de kaarten ook verschillen. Een beetje in de kleur – maar dat zegt weinig. Meest in het oog springend verschil is de taal waarin de tekst [...]

IDG. Informatie- en Documentatie centrum voor de Geografie van Nederland2017-01-03T09:43:26+00:00

Atlas Valk (1714)

Vanwege de kostbaarheid van de afzonderlijke kaarten zijn atlassen uit de 17de en 18de eeuw vaak uit elkaar gehaald. De atlas uit 1714 die onlangs is aangekocht voor de Bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam, is nagenoeg intact gebleven. De vele gebruikssporen van eerdere bezitters prikkelen de verbeeldingskracht. Atlas sylloge compendiosa ... [etc.]. Amsterdam, G. & L. Valk, 1714. Wereldkaart. Op 19 mei [...]

Atlas Valk (1714)2016-12-08T11:20:24+00:00

Geografisch puzzelen of een stukje van de kaart

‘Regeer het keizerrijk zoals u een kleine vis zou koken. Met aandacht’. Aldus de eeuwenoude wijsheid van Lao Tse. Men kan het regeren van een land ook wel vergelijken met een puzzel. Misschien dat het daarom wel zo populair is om kaarten te verspreiden in de vorm van een puzzel. Moderne aardrijkskunde voor de lagere school / Bos, Berends & Wolters. Arnhem, [1933]. Bijzondere [...]

Geografisch puzzelen of een stukje van de kaart2016-11-20T10:54:58+00:00

Australië in kaart

Australië is het laatste continent dat in kaart werd gebracht. Men had aan het begin van onze jaartelling al wel een vage notie van een onbekend zuidland. Het werd in het Latijn aangeduid met de term ‘Terra australis incognita’ maar het had weinig met de werkelijkheid te maken. De gedachte was dat het onbekende zuidland noodzakelijk was voor het evenwicht van de aarde. Dit wereldbeeld [...]

Australië in kaart2016-11-01T10:17:55+00:00

De nieuwe beurs

Op de actualiteit wordt snel en direct gereageerd via sociale media. In de 19de eeuw (en daarvoor trouwens ook) gebeurde dat door middel van brochures en pamfletten. Iedereen die iets te zeggen had schreef een verhandeling die snel gedrukt en verspreid werd. Soms zaten er plaatjes bij, kaarten of plattegronden. Soms werd zelfs in dichtvorm gereageerd op wat er voorviel. Een tamelijk willekeurig voorbeeld is [...]

De nieuwe beurs2016-09-16T14:53:27+00:00

Het Amsterdamse bos

Aan het eind van de jaren ’60 verwierf de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek de collectie ‘Amstelodamica’ van A.M. van de Waal. Na bijna vijftig jaar vergt goed beheer van deze collectie herordening. Daarbij komt veel moois opnieuw even aan het licht. Zoals bij voorbeeld materiaal betreffende het Amsterdamse bos. Het Amsterdamse bos (1963) Park course of Amsterdam. Z.j. Collectie A.M. van de Waal. Met [...]

Het Amsterdamse bos2016-08-19T16:09:53+00:00

De Olympische kaart

Long Distance Route Coast to Coast. East / West [Groot-Brittannië]. 2013, 2014. Hebben kaarten en sport iets met elkaar te maken? Niet per se. Maar natuurlijk is er een verband. Er zijn talloze sportaccommodaties die op kaarten te vinden zijn. Van grote sportcomplexen worden plattegronden gemaakt. Het beoefenen van de wandelsport of lange fietstochten maken zonder gebruikmaking van gedetailleerde kaarten kan eigenlijk niet.  En [...]

De Olympische kaart2016-08-05T09:30:41+00:00

Théatre de la Guerre du Nort (1711)

Voorzijde omslag Théatre complet ... (Den Haag, 1711). In mei 2016 werd aan de Bijzondere Collecties van de UvA een uitzonderlijke schenking gedaan. Een particulier verblijdde de conservator cartografie, geografie en reizen met een exemplaar van Théatre complet et particularisé de la guerre du nort uit 1711. Het in het Frans gestelde boekje heeft betrekking op de Grote Noordse oorlog, waarbij direct aan [...]

Théatre de la Guerre du Nort (1711)2016-06-21T20:50:38+00:00

Twee nieuwe cartografische standaardwerken

Eind mei 2016 vond bij de Bijzondere Collecties van de UvA de feestelijke presentatie plaats van twee nieuwe delen in de prestigieuze reeks historisch-cartografische publicaties van Explokart. George Carhart PhD presenteerde zijn standaardwerk over Frederick de Wit. Dr. Wim Renkema bekroonde met zijn overzicht van historische kaarten van de Nederlandse Antillen zijn langjarige onderzoekingen op dit terrein. Status Ecclesiasticus et magnus ducatus Thoscanae ... [...]

Twee nieuwe cartografische standaardwerken2016-06-08T09:53:31+00:00