Een jager-natuurhistoricus: Edward Percy Stebbing

Door Anne Troelstra

Jager en natuurhistoricus: een veel voorkomende ‘lifestyle’ in de decennia rond 1900. De bekendste, zogezegd het prototype, is de charismatische Theodore Roosevelt (1858–1919), houwdegen, politicus, jager, natuurhistoricus, natuurbeschermer en van 1901 tot 1909 president van de Verenigde Staten; elk van deze rollen vervulde hij met overgave.

Veel jagers zochten een rechtvaardiging van hun jachtactiviteiten: ze wilden het jagen niet als doel op zichzelf zien, maar als dienstig aan een ‘hoger doel’, zoals wildbeheer, of wetenschappelijk nut door het schieten van specimina voor natuurhistorische musea en dergelijke — zo ook Roosevelt. Nu had het weinig gescheeld, of Roosevelt was bioloog geworden: tijdens zijn studie in Harvard had hij de nodige colleges biologie gevolgd, en pas in een laat stadium besliste hij dat hij als jurist wilde afstuderen aan de Juridische faculteit (School of Law) van de Columbia University in New York.

Jachtverhalen — ook van auteurs die zichzelf zien als ‘jager-natuurhistoricus’ — bevatten vaak weinig natuurhistorische informatie. Dat geldt niet voor Roosevelts eigen boeken, maar bijvoorbeeld wel voor de boeken van twee van Roosevelts zoons, Kermit en Theodore jr. Samen schreven ze East of the Sun and west of the Moon (1926) en Trailing the Giant Panda (1929), waarin het jagen de hoofdzaak is.

Een bijzonder voorbeeld van een jager-natuurhistoricus is Edward Percy Stebbing (1872–1960), een Schots entomoloog werkzaam bij het Brits-Indische Staatsbosbeheer (‘Forest Service’) van 1893 tot 1910. In 1910 werd hij tot lector bosbouw aangesteld aan de Universiteit van Edinburgh; in 1911 werd het lectoraat omgezet in een hoogleraarschap.

Tijdens zijn periode in Brits-Indië (d.w.z. Pakistan, India en Bangladesh) was hij in zijn vrije tijd een enthousiast jager, zonder het excuus dat hij voor musea verzamelde: het ging hem gewoon om de trofeeën. Maar zijn drie boeken over zijn jachtbelevenissen: Jungle by-ways in India (Junglepaden in India, 1911), Stalks in the Himalaya (Sluipjachten in de Himalaja,1912) en The diary of a sportsman-naturalist in India (Dagboek van  een jager-natuurhistoricus in India, 1920) bevatten veel interessante natuurobservaties en aansprekende landschapsbeschrijvingen. Stebbing is duidelijk intens geïnteresseerd in de natuur. Het eerste boek beschrijft vooral de jacht in het laagland van Noord-India, het tweede de jacht in de Himalaja. Het derde boek bestrijkt in principe de jacht in heel India, Pakistan en Bangladesh.

Het plaatje van de panter illustreert de volgend passage. The mahout hief zwijgend zijn arm op, dicht langs zijn lichaam en wees met één vinger, de hand dicht bij zijn borst. Ik leunde voorzichtig voorover [Stebbing zit op een olifant] en volgde de richting die hij aangaf. Zijn vinger leek te wijzen naar een omgevallen boomstam, zo’n veertig meter voor ons, die ik al opgemerkt had. De stam wees in de richting waarin wij gingen, een heerser van het bos gevallen tijdens de laatste moessonstorm, en bevond zich in de schaduw, met vlekken zonlicht op de stam. Opnieuw keek ik heel nauwkeurig. Ja, daar bewoog iets — iets onbestemds, donker en zwart. Plotseling zag ik het, kreeg ik er oog voor, en ik besefte dat ik naar een mooie grote panter keek in volle lengte uitgestrekt langs de stam, staart naar ons toe, hoofd gedraaid naar de olifant. Hij vertoonde geen  spoor van angst.

Wat zijn boeken een eigen karakter geeft zijn de kleine potloodschetsen uit zijn jachtdagboeken,

die door de tekst gestrooid zijn, zonder artistieke pretentie, maar niet zonder charme, die vaak situaties verduidelijken en daardoor de tekst ondersteunen.

Het bovenstaande plaatje bij het begin van een hoofdstuk illustreert de openingszinnen:

The mahout hief zwijgend zijn arm op, dicht langs zijn lichaam en wees met één vinger, de hand dicht bij zijn borst. Ik leunde voorzichtig voorover [Stebbing zit op een olifant] en volgde de richting die hij aangaf. Zijn vinger leek te wijzen naar een omgevallen boomstam, zo’n veertig meter voor ons, die ik al opgemerkt had. De stam wees in de richting waarin wij gingen, een heerser van het bos gevallen tijdens de laatste moessonstorm, en bevond zich in de schaduw, met vlekken zonlicht op de stam. Opnieuw keek ik heel nauwkeurig. Ja, daar bewoog iets — iets onbestemds, donker en zwart. Plotseling zag ik het, kreeg ik er oog voor, en ik besefte dat ik naar een mooie grote panter keek in volle lengte uitgestrekt langs de stam, staart naar ons toe, hoofd gedraaid naar de olifant. Hij vertoonde geen  spoor van angst.

Aanvankelijk spijt het Stebbing dat hij geen geweer bij zich heeft. Maar dan krijgt een ander gevoel de overhand, het genoegen van het dier in zijn natuurlijke omgeving rustig te kunnen observeren. Als de olifant een stap dichterbij komt, springt de panter op en draaft weg. Ze volgen het dier tot in een klein dal, waar ze de panter bezig zien met zich te ‘wassen’ met zijn poten, op dezelfde manier als een huiskat dat doet. Stebbing besluit met: We zetten onze weg voort en ik was zeer tevreden met het feit dat ik geen geweer bij me had gehad.

Als een klein voorbeeld van Stebbings evocatieve natuurbeschrijving:

Het pad kronkelt tussen de heuvels, die bedekt zijn met bos en een dicht, verward vlechtwerk van klimplanten en ondergroei. Aan weerszijden verschijnen met tussenpozen groepjes en bosjes bamboe, waarbij de verenachtige toppen van deze prachtige plant sierlijk over het pad buigen. Een stukje verderop langs het pad, dat drie mijl verderop abrupt eindigt in het een beschermd bosgebied, komen we bij een reusachtige heilige Indische vijgenboom (Ficus religiosa). Met het glorieuze morgenlicht op zijn zilverachtige gestutte stam en lang-gepunte rode bladeren (want ze zijn nog jong) is het inderdaad een prachtige boom.

Voor mij als niet-jager is natuurlijk toch de klemmende vraag: hoe kan je doden wat je zo mooi en boeiend vindt? Je zou kunnen antwoorden: het is een manier van toe-eigenen van die schoonheid. Maar is het maken van een foto van het levende dier dan niet een betere manier van toe-eigenen? Inderdaad, sommige jagers werden van jagers met het geweer jagers met een camera; maar in Stebbings tijd waren de camera’s voor dat soort jacht nog niet geschikt. Het is dan  ook niet verbazingwekkend dat het in Stebbings boeken soms wringt tussen zijn natuurliefde en zijn jachtlust:

Er was veel bloed, want het arme dier was zwaar verwond, en na een halve mijl eenvoudig spoorzoeken door open bos met weinig ondergroei stuitte ik op mijn prooi. Hij stond onder een klein boom zonder blad, zijn kop, getooid met een prachtig symmetrisch gewei naar mij toe gekeerd, de zon glinsterend op zijn lichte maar helder geel-kastanjebruine vacht met zijn horizontale rijen witte vlekken, en op het sneeuwwit van het onderste deel van nek en buik.

Een schot door het hart maakte er een einde aan, en terwijl ik erbij stond en het prachtige oog langzaam zag verdoffen voelde ik dat ik heel wat voor over had gehad om hem weer tot leven te wekken, en hem terug te plaatsen in zijn glorieuze wildernis.

Stebbing’s natuurobservatie beperkt zich niet tot het bejaagbare wild; af en toe schrijft hij ook over insecten, hagedissen, apen enzovoort:

De temperatuur was minstens 27°C, en er blies een schroeiend hete wind. Toch speelden twee hagedissen verstoppertje rond de stam van een salboom [Shorea robusta] met evenveel energie alsof de temperatuur een aangename 16°C was. […] Een of andere merkwaardige soort brilliant oranjerood-met-groene boomwants trok ook de aandacht. Kennelijk waren ze niet geneigd hun circulatie op gang te houden op de manier van de hagedissen, en toch leken ook zij het koud te hebben, want ze waren dicht opeengedrongen (als een kudde schapen die op elkaar dringen om warm te blijven in een sneeuwstorm), waarbij delen van elk afgeplat lichaam andere lichamen overlapten, waarschijnlijk om warm te blijven. Ik vraag me af bij welke temperatuur deze vreemde levensvormen een paar knopen losmaken van hun vest om genoeglijk in de warmte te bakken!

De beschrijving is sprekend, maar Stebbings interpretatie van wat hij ziet lijkt me dubieus! Stebbing interpreteert diergedrag vaak in antropomorfe termen, soms met komisch effect, zoals in de beschrijving van een tijgerjacht:

Trouw aan zijn aard had de gluiperd geprobeerd zich plat te drukken in het gras, in de hoop gepasseerd te worden door de linie jagers, en hij was bijna succesvol geweest toen hij zijn eeuwige rust kreeg en de dood van een lafaard stierf. Geen moment had iets van echte vechtlust getoond; zijn drie aanvallen, wanneer hij daartoe besloot, eindigden elk in terugtrekking, terwijl als hij doorgezet had, hij mogelijk in de heuvel achter ons, en daarmee veiligheid had kunnen bereiken.

Waar Stebbings eerste boek vooral jachtavonturen uit het laagland Van Noord- en Midden-India beschrijft, is zijn tweede boek gewijd aan het wild en de jacht in de Himalaja. Stijl en uitvoering zijn dezelfde als van zijn eerste boek; hierbij twee schetsjes uit het tweede boek, van een tahr (Hemitragus jemlahicus), en van een goral (Naemorhedus goral). Beide soorten behoren tot familie van de geitachtigen (Caprinae).

Het manuscript van Stebbings laatste jachtboek was klaar in 1914, maar door de oorlogsomstandigheden verscheen het pas in 1920. In dat boek klaagt Stebbing dat de Indiase jungle ‘tegenwoordig’ maar al te makkelijk te bereiken is, en dat de toestand niet meer is wat hij geweest is:

Met de geweldige verbetering en de lagere prijzen van het moderne geweer, en de grote ontwikkelijk van de spoorwegen en het wegennet, om maar niet te spreken van de meer recente invoering van de auto, zijn buitengewone mogelijkheden (vergeleken met voorheen) binnen bereik van de jager gekomen, en wat vroeger voor jagers befaamde wildernissen waren, zijn nu op een reisafstand van twee weken van Londen gekomen, en hun vroegere bewoners zijn daar niet meer aan te treffen. De vernietiging van het wild heeft gelijke tred gehouden met de toename van aanvalsmogelijkheden, en enkele van de prachtigste bejaagbare dieren van India zijn nu niet ver meer verwijderd van uitsterven.

Als een echte jager en natuurliefhebber wil Stebbing zowel de jacht veilig stellen als de populaties van bejaagbare dieren in stand houden. Dat is alleen mogelijk door strenge regulering van de jacht, en daaraan wijdt hij het laatste deel van zijn boek. Een jager-natuurhistoricus is er niet zozeer op uit het leven van het individuele dier te sparen, als wel de soort in stand te houden. (Maar het gevoel van spijt dat Stebbing soms voelt na het bereiken van zijn doel betreft het individuele dier!).

Tijdens de Eerste Wereldoorlog meldde Stebbing zich als vrijwilliger voor actieve dienst tijdens de academische vakanties, en werd aangsteld als Transport Officier bij een eenheid van het Schots Vrouwen-Hospitaal, in 1916 gestationeerd in Saloniki, Terwil Stebbing daar was werd de eenheid naar het Servische front verplaatst. Hij publiceerde in 1917 een boek over zijn ervaringen, At the Serbian Front in Macedonia.

Stebbing was ook een der eersten die waarschuwde voor de gevaren van verdroging en verwoestijning in Afrika. Dit leidde tot de instelling van een Frans-Engelse bosbouwmissie die Noord-Nigeria en Niger in 1936–1937, om de gevaren van de verwoestijning te onderzoeken. Stebbing schreef een boek over de problematiek: The forests of West-Africa and the Sahara: a study of modern conditions (1937).

 

Anne S. Troelstra was van 1970 tot 2000 hoogleraar zuivere wiskunde en grondslagen van de wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn emeritaat in 2000 begon hij met de bestudering van natuurhistorische reisverhalen. Sinds 2003 is hij gastmedewerker bij de Artis Bibliotheek.

2018-11-28T12:58:08+00:00

About the Author:

Blogs van gastconservatoren, gastschrijvers en andere gastmedewerkers, van stagiairs en stagiaires, en van bibliotheekmedewerkers van andere afdelingen.

108 Comments

 1. 918kiss for android 16/12/2018 at 13:08 - Reply

  The online blogging industry has grown by leaps and bounds in then everything else decade.
  Kim subscribed with Associated Content in March of 2007.
  So I think for your seo work we to be able to go with good
  content. http://foxieladycomputers.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=onlinecasino4Nl.com%2Ftop-tips-for-beginners-to-win-at-online-casinos%2F

 2. newtown ntc33 17/12/2018 at 07:28 - Reply

  Free MLM leads that phrase-did invariably there is very
  no such thing as free MLM leads. Also known as in the
  blogosphere as utility post. Did you feel
  like staying and reading entirely on? https://918Kiss.poker/downloads

 3. shop design white 17/12/2018 at 12:03 - Reply

  Hello! I’ve been reading your site for a long time now and finally got the courage to
  go ahead and give you a shout out from Huffman Texas!
  Just wanted to say keep up the fantastic job! https://www.interior.my/component/hikashop/checkout/notice/cart_type-wishlist/tmpl-component

 4. TestoBoost Muscle 18/12/2018 at 21:50 - Reply

  Particularly enlightening, looking onward to coming back. http://spiermassa-supplementennl.eu/testoboost-muscle.html

 5. http://cistus-pillole.eu/ 19/12/2018 at 15:21 - Reply

  You’re an extremely valuable site; couldn’t make it without ya! http://cistus-pillole.eu/

 6. impotens behandling 26/12/2018 at 16:40 - Reply

  Simply wished to express Now i am ecstatic that i came on the
  website! http://potens-piller-dk.eu

 7. JeaDERA 31/12/2018 at 02:54 - Reply

  Cephalexin And Psoriasis [url=http://durazy.com]viagra prescription[/url] Order Cipro What Is Amoxicillin Bp Misoprostol Online Fast Shipping Zantac Amoxicillin [url=http://levicost.com]levitra 40 mg samples[/url] Dapoxetina Romania Vente Propecia Au Canada Como Conseguir Viagra Por Internet Robinaxol [url=http://buyciali.com]canadian cialis[/url] Canadian Vigra Single Dosing Of Amoxicillin For Gonorrhea Zithromax Safe During First Trimester Comprar Cialis Generico En Murcia [url=http://leviprix.com]levitra on line[/url] Generic Propecia Cheap Order Plavix From Canada Can Amoxicillin Cause A Rash Propecia Depression Reversible Acheter Du Cialis En Europe [url=http://orderlevi.com]generic levitra 40 mg[/url] No Rx Needed Thyroid

 8. erozon max 01/01/2019 at 17:52 - Reply

  How are you, tidy websites you’ve at this time there. http://ingrandimento-del-pene.eu/erozonmax.html

 9. akne 01/01/2019 at 17:54 - Reply

  Really this is a invaluable web page. http://aknebehandlingse.ovh/

 10. Profolan 01/01/2019 at 23:42 - Reply
 11. zevs 02/01/2019 at 00:54 - Reply

  Your material is amazingly fascinating. http://www.produtos-para-disfuncao-eretil.eu/zevs.html

 12. Beast Gel 02/01/2019 at 22:31 - Reply

  Simply had to mention Now i’m lucky that i came onto your page! http://stor-penis-piller-se.eu/beastgel.html

 13. Just want to express I’m just pleased that i happened onto your webpage. http://brustvergrosserung-ohne-op.eu/

 14. aknen hoito lääkkeillä 02/01/2019 at 23:28 - Reply

  I love this website – its so usefull and helpfull. http://aknen-hoito-fi.eu/

 15. You have possibly the best web-sites. http://prisedemasserapide.eu/

 16. I love reading through your web site. Regards! http://penis-forlangelse-dk.eu/drextenda.html

 17. Thanks really helpful. Will certainly share website with my friends. http://tehokas-rasvanpoltto-fi.eu/

 18. You have got one of the greatest web pages. http://comprimidos-contra-calvicie-pt.eu/

 19. Incredible, this is a good website. http://haarausfallstoppenmann.ovh/

 20. Many thanks extremely practical. Will share website with my
  pals. http://vergroten-penis.eu/erozonmax.html

 21. Eron Plus Preis 03/01/2019 at 03:32 - Reply

  Keep up the outstanding work !! Lovin’ it! http://potenzmittel-online-bestellen-de.eu/eronplus.html

 22. Great looking website. Assume you did a bunch of your very
  own coding. http://agrandir-son-penis-fr.eu/eroxel.html

 23. Beast Gel samenstelling 03/01/2019 at 05:03 - Reply

  What’s happening, nice web-site you’ve got in here. http://penisvergroter-pillen-nl.eu/beastgel.html

 24. With thanks! It a good web-site! http://meilleurantichutecheveux.ovh/

 25. JeaDERA 15/01/2019 at 23:04 - Reply

  Best Buy Provera Medication Store Beer With Amoxicillin Cialis Effetti Terapeutici [url=http://curerxfor.com]viagra prescription[/url] Cialis Diarrea Viagra Tablets Uk Prednisone Canada [url=http://propecorder.com]will propecia work on hairline[/url] Cialis 20 Mg Original Precio Legally Isotretinoin From Canada Cod Accepted Pharmacy Buy Seroquel No Script [url=http://exdrugs.com]viagra prescription[/url] Baclofene Science Et Avenir

 26. foloren torium 18/01/2019 at 09:20 - Reply

  Some truly choice blog posts on this internet site, saved to my bookmarks.

 27. JeaDERA 19/01/2019 at 23:42 - Reply

  Buy Viagra In The Usa Cheap Viagara 100 Mg Cytotec Efectos [url=http://buygenericvia.com]viagra[/url] Zithromax For Children Descargar Kamagra Oral Jelly Levitra Beheben Yasmin Without A Prescription Priligy Und Levitra Viagra Indien [url=http://achetercialisfr.com]20mg cialis dosage[/url] Clobetasol Can I Purchase Website Shop Newark Acheter Azithromycin Canada Amoxicillin Doseage Treatment Course For Pneumonia Propecia Adverse Reactions [url=http://leviplus.com]levitra soft tabs[/url] Levitra 5mg Vs 10mg Priligy Dysfonction Erectile Priligy Omeopatico Low Cost Viagra Generic Risks To Taking Non Prescription Propecia [url=http://catabs.com]priligy tab[/url] Che Cos E Il Cialis Prix Du Viagra Pfizer

 28. Buch 26/01/2019 at 20:31 - Reply

  YC

 29. foloren torium 28/01/2019 at 07:53 - Reply

  There are some interesting deadlines on this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There is some validity however I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as nicely

 30. JeaDERA 30/01/2019 at 19:07 - Reply

  Keflex Ginko [url=http://deantxi.com]cialis for sale[/url] Propecia Free Offer

 31. JospehHax 01/02/2019 at 18:44 - Reply

  is it illegal to buy generic cialis online
  do you need a prescription for cialis in the us
  best price for genuine cialis
  best online cialis canada

  buy legal cialis
  cialis pharmacy rx one
  cialis online sicuro forum
  cialis 5mg best price canada
  https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg

 32. KelNeenly 03/02/2019 at 18:25 - Reply

  Free Sample Viagra Without Prescription Can You Give Cats Cephalexin [url=http://cheapestcial.com]tadalafil cialis from india[/url] Viagra En La Farmacia Sin Receta Cialis 20 Online Apotheke Prix Boite De Propecia En Pharmacie Priligy Levitra Viagra Fa Male Al Cuore Propecia Fertilita [url=http://yafoc.com]patente de propecia[/url] Cialis E Diabete Online Pharmacy Montreal Pharmacies.Canada Active Ingredient In Maxalt [url=http://howtogetvia.com]buy viagra[/url] Cialis Pas Cher Inde Zithromax Dose [url=http://viaabuy.com]online pharmacy[/url] Buy Levitra?Online Cialis Markenpillen Buy Propecia Super Active Plus

 33. Many thanks, this website is really practical. http://collegegeek.org/m9t77

 34. Armostrax 05/02/2019 at 09:55 - Reply

  With thanks! It is an superb website! http://lovebag.eu/sz8qx

 35. thank so a lot for your site it helps a lot. http://superdwayne.co.uk/109a2

 36. Love the website– very individual pleasant and lots to see! http://jacksonallan.co.uk/zrzbv

 37. Erogan 05/02/2019 at 12:59 - Reply

  Great internet site you possess going here. http://jacksonallan.co.uk/pdp5y

 38. Profolan 05/02/2019 at 13:33 - Reply

  Wow because this is great job! Congrats and keep it up. http://connectedtobritishfilmandtv.co.uk/bysn5

 39. Incredibly user friendly website. Immense information offered
  on couple of clicks. http://connectedtobritishfilmandtv.co.uk/stx9a

 40. Erogan Composition 05/02/2019 at 14:43 - Reply

  Wow because this is great work! Congrats and keep it up. http://chinacef.org/e2rve

 41. afslanktabletten 05/02/2019 at 14:53 - Reply

  Wow, attractive site. Thnx … http://macliveexpo.co.uk/a1uc1

 42. You’ve gotten probably the greatest webpages. http://jacksonallan.co.uk/izlj8

 43. vigrx 05/02/2019 at 16:42 - Reply

  With thanks! It is an astounding website! http://collegegeek.org/lvxqq

 44. Beast Gel 05/02/2019 at 17:44 - Reply

  Wonderful site you have got right here. http://lovebag.eu/84y4o

 45. With thanks! It a remarkable web-site. http://jacksonallan.co.uk/98twg

 46. Erogan 05/02/2019 at 19:18 - Reply

  Sustain the exceptional job !! Lovin’ it! http://dietmoithongtin.net/9x4jg

 47. VigRX Plus 05/02/2019 at 19:51 - Reply

  You’ve got very good stuff right here. http://lovebag.eu/4va3d

 48. power up premium 05/02/2019 at 20:29 - Reply

  thank so much for your website it helps a lot. http://connectedtobritishfilmandtv.co.uk/j59ux

 49. Great looking website. Think you did a bunch of your
  own html coding. http://lovebag.eu/4dcx2

 50. Dr Extenda preço 05/02/2019 at 21:38 - Reply

  Thanks, this site is extremely helpful. http://connectedtobritishfilmandtv.co.uk/5bdad

 51. JeaDERA 06/02/2019 at 14:30 - Reply

  On Sale Secure Doryx buy accutane in london [url=http://adrugo.com]cheap cialis[/url] Antibiotics Acheter cialis 5mg ligne Viagra Canada. Shop

 52. Penigen Hinta 06/02/2019 at 15:14 - Reply

  say thanks to so considerably for your site it helps a lot. http://lovebag.eu/fbbpe

 53. Simply just want to state Now i am thankful that i stumbled on your web site. http://jacksonallan.co.uk/scwfk

 54. Masculin Active 06/02/2019 at 15:38 - Reply

  Thanks for the purpose of delivering these types of wonderful written content. http://collegegeek.org/ndbas

 55. Dr Extenda Anmeldelser 06/02/2019 at 16:40 - Reply

  Wow, gorgeous portal. Thnx … http://collegegeek.org/4x6um

 56. say thanks to a lot for your website it aids a whole lot. http://chinacef.org/pvpui

 57. vigrx gdzie kupić 06/02/2019 at 16:55 - Reply

  I like this site – its so usefull and helpfull. http://superdwayne.co.uk/3hmwb

 58. You’ve one of the best websites. http://connectedtobritishfilmandtv.co.uk/abbww

 59. member xxl 06/02/2019 at 19:30 - Reply

  Great website! It looks very good! Sustain the great work! http://andrewnevins.co.uk/67has

 60. Sustain the good job and generating the crowd! http://chinacef.org/6gb4w

 61. TestoBoost Muscle 06/02/2019 at 23:19 - Reply

  Cool web page you possess going here. http://lovebag.eu/ra9t1

 62. Masculin Active 06/02/2019 at 23:20 - Reply

  You’re an extremely helpful site; couldn’t make it without
  ya! http://andrewnevins.co.uk/vf2mx

 63. erogan 07/02/2019 at 14:04 - Reply

  Amazing site you’ve gotten here. http://penisvergroter-pillen-nl.eu/erogan.html

 64. Armostrax 07/02/2019 at 14:15 - Reply

  Sustain the great job and generating the group! http://bestesupplementenvoorspiermassa.eu/armostrax.html

 65. Just simply had to tell you Now i’m relieved that i
  stumbled on the web page. http://naturliche-penisvergrosserung.eu/peruanisches-maca.html

 66. member xxl 07/02/2019 at 14:24 - Reply

  Good day, cool internet site you’ve gotten here. http://marirea-penisului-ro.eu/memberxxl.html

 67. Deseo Wirkung 07/02/2019 at 14:38 - Reply

  I like looking at your site. Thanks for your time! http://rezeptfreiepotenzmittel2017.ovh/deseo.html

 68. Many thanks, this website is extremely practical. http://penis-forstorrelse-dk.eu

 69. Bathmate 07/02/2019 at 14:53 - Reply

  Superb web-site you’ve gotten here. http://ranking-powiekszanie-penisa.eu/bathmate.html

 70. Keep up the spectacular work !! Lovin’ it! http://produitspourmaigrirfr.ovh/

 71. Turbo Max Blue 07/02/2019 at 14:57 - Reply

  Incredible….such a handy websites. http://ranking-powiekszanie-penisa.eu/turbomaxblue.html

 72. Silvets 07/02/2019 at 15:02 - Reply

  I like browsing your web sites. Kudos! http://pastillasparaadelgazar-2018.eu/

 73. Lovely Website, Keep up the very good work. Many thanks. http://ranking-powiekszanie-penisa.eu/El-Macho.html

 74. Wow because this is really great work! Congrats and keep it up. http://farmaci-per-disfunzione-erettile.eu

 75. atlant gel 07/02/2019 at 15:29 - Reply

  Thank you so much for sharing your nice web page. http://penisvergrotingpillennl.ovh/atlantgel.html

 76. Maxisize Skład 07/02/2019 at 15:38 - Reply

  How goes it, great web-site you’ve gotten presently. http://ranking-powiekszanie-penisa.eu/maxisize.html

 77. Great looking internet site. Think you did a whole lot of your own coding. http://pousserapidedescheveux.ovh/

 78. aumentar libido femenina 07/02/2019 at 15:49 - Reply

  Thanks really handy. Will share website with my buddies. http://pastillas-para-aumentar-la-libido-femenina.ovh/

 79. http://nonacne-nl.eu 07/02/2019 at 16:08 - Reply

  You’re a very helpful site; couldn’t make it without
  ya! http://nonacne-nl.eu

 80. VigRX Plus 07/02/2019 at 21:23 - Reply

  You’re a really useful site; could not make it without ya! http://potens-piller-se.eu/vigrxplus.html

 81. You’re a really beneficial internet site; could not make
  it without ya! http://stor-penis-piller-se.eu/turbomaxblue.html

 82. deseo 07/02/2019 at 21:55 - Reply

  The knowledge is quite exciting. http://traitementimpuissance2017.ovh/deseo.html

 83. Really wanted to say I am just delighted I came in your webpage! http://marirea-penisului-ro.eu/eroxel.html

 84. Profolan azione 07/02/2019 at 22:58 - Reply

  Rather instructive….looking frontward to coming back. http://pillole-contro-la-calvizia-it.eu/

 85. Love the website– extremely individual pleasant and lots
  to see! http://vergroten-penis.eu/vigrx.html

 86. Terrific site you’ve gotten going here. http://peniksen-pidennys-fi.eu/el-macho.html

 87. atlant gel 07/02/2019 at 23:32 - Reply

  Passion the site– extremely user pleasant and whole lots to see! http://como-aumentar-penis-pt.eu/atlant-gel.html

 88. abnehmen ohne hungern 08/02/2019 at 00:34 - Reply

  Awesome Site, Stick to the very good job. Thanks! http://tablettenzumabnehmen-2018.eu/

 89. Armostrax Efectos 08/02/2019 at 01:59 - Reply

  I love this site – its so usefull and helpfull. http://pastillasparaaumentarmasamuscular.eu/armostrax.html

 90. I love the information on your internet site.

  Thanks a ton! http://pastillaparaadelgazar2017.es/

 91. cistus plus composizione 08/02/2019 at 05:03 - Reply

  Your posts is incredibly appealing. http://cistus-pillole.eu/recensione-del-cistus-plus.html

 92. VigRX 08/02/2019 at 05:42 - Reply

  You’ve wonderful information in this article. http://ranking-powiekszanie-penisa.eu/vigrx.html

 93. thank so much for your site it assists a lot. http://cafevertpourmaigrirfr.ovh/

 94. kā nomest svaru 14/02/2019 at 03:11 - Reply

  Many thanks for sharing your nice websites. http://nomestsvarutabletesnotievesanai.info/

 95. Member XXL Opinioni 14/02/2019 at 03:48 - Reply

  You’ve gotten fantastic knowlwdge at this point. http://pillole-per-pene-it.eu/memberxxl.html

 96. kitap 14/02/2019 at 10:36 - Reply

  En Iyi 2016 Kitapları Top Kitap

 97. Turkce Kitap Satin Al Satılık Kitap Satış Sitesi

 98. kitap 15/02/2019 at 08:32 - Reply

  Çok Satan Kitaplar 2016 Türkiyenin En Çok Okunan Kitapları

 99. kitap 15/02/2019 at 12:57 - Reply

  Kitap Fuarında Kitaplar Ucuz Mu Kitap Al Oku

Leave A Comment