Een jager-natuurhistoricus: Edward Percy Stebbing

Door Anne Troelstra Jager en natuurhistoricus: een veel voorkomende ‘lifestyle’ in de decennia rond 1900. De bekendste, zogezegd het prototype, is de charismatische Theodore Roosevelt (1858–1919), houwdegen, politicus, jager, natuurhistoricus, natuurbeschermer en van 1901 tot 1909 president van de Verenigde Staten; elk van deze rollen vervulde hij met overgave. Veel jagers zochten een rechtvaardiging van hun jachtactiviteiten: ze wilden het jagen niet als doel op [...]

Een jager-natuurhistoricus: Edward Percy Stebbing2019-03-11T17:34:39+00:00

Eén gebeurtenis, drie archieven

Door Erik Zevenhuizen Anders dan in het bibliotheekvak is in de archivistiek de herkomst van een stuk bepalend voor de wijze waarop het wordt opgeborgen. Zoals de Archiefterminolgie voor Nederland en Vlaanderen (2007) stelt: een archief is het ‘geheel van archiefbescheiden, ontvangen of opgemaakt door een persoon, groep personen of organisatie’. Stukken kunnen daarom niet willekeurig worden toegevoegd of verwijderd. Leidend daarbij is het zogenaamde [...]

Eén gebeurtenis, drie archieven2017-12-12T18:17:27+00:00

De correspondentie van John Gould

  “Dear Sir, Not having heard from you since your letter of the 10th of February and your subsequent departure for Sydney, we have been for the last two months in a state of the most feverish anxiety respecting your safety....Pray write more frequently with all particulars, when we may hope to see you home, etc. etc.” Zo schrijft Edwin C. Prince (ca 1810 – [...]

De correspondentie van John Gould2016-06-22T13:24:09+00:00

Lente in Waterland

Het is voorjaar. Het weer werkt nog niet helemaal mee, maar toch hebben we af en toe een prachtige lentedag. Wat kun je dan beter doen dan de fiets te pakken om in de omgeving van Amsterdam van de natuur te gaan genieten. Voor mijn vertrek raadpleeg ik in de Artis Bibliotheek Natuurleven in & om Amsterdam, gids voor den wandelaar door F. Koster uit [...]

Lente in Waterland2016-04-15T10:39:05+00:00

Kleine schatten uit de Artis Bibliotheek

Dat de Artis Bibliotheek rijk voorzien is van oude boeken over de natuur mag algemeen bekend zijn. Maar toch ben ik elke keer weer verbaasd over de rijkdom van deze collectie. In deze blog zal ik met enige regelmaat verslag doen van mijn bevindingen. Ter oriëntatie ben ik maar weer eens gaan lezen in Claus Nissen, Die Zoologische Buchillustration . In de laatste alinea op [...]

Kleine schatten uit de Artis Bibliotheek2016-02-23T12:04:10+00:00