In de naam van de Vader & de Zoon …

Eind december van het afgelopen jaar verwierf de toen nog Bijzondere Collecties geheten afdeling van de Universiteitsbibliotheek alle originele stroken van de strip Vader & Zoon van Peter van Straaten (1935-2016). Halverwege januari ben ik toen begonnen met de inventarisatie van deze prachtige aanwinst, circa 4500 origineel getekende stroken van Vader & Zoon. De achttien jaar dat de strip verscheen, van 1970 tot en met [...]

In de naam van de Vader & de Zoon …2019-03-22T14:42:31+00:00

Amsterdam Comics

Van 15 november tot en met  17 november 2018 vond het tweede stripcongres plaats georganiseerd door Amsterdam Comics, opgericht in 2016. Deze club wordt feitelijk gevormd door Rik Spanjers en Erin La Cour, respectievelijk werkzaam aan de UvA en de VU als docenten Nederlands en Engels. Twee jaar geleden waren beiden nog werkzaam aan de UvA en organiseerden toen voor het eerst een stripcongres. Op [...]

Amsterdam Comics2019-03-18T09:45:34+00:00

De toekomst van het striperfgoed

Op zaterdag 13 oktober vond in het Belgische Mechelen de studiedag ‘Wat met het striperfgoed?’ plaats. De dag was georganiseerd door Stripgids FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed in samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren, Letterenhuis, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en LUCA School of Arts. Het feit dat de Vlaamse boek-, bibliotheek- en kunstwereld zo breed betrokken was, gaf al aan dat men serieus [...]

De toekomst van het striperfgoed2019-03-18T09:46:17+00:00

Onverwachte ontmoetingen

In de derde week van mei, op de dag van de opening van de Haarlemse Stripdagen (25 mei) viel bij de abonnees van het poëzietijdschrift Awater een geschenkje in de bus. Het gaat om een bundeling zogenaamde Gedichtverstrippingen. Onder de titel Onverwachte ontmoetingen werden twintig van dat soort verstrippingen gebundeld. Die verstripte gedichten werden in Awater gepubliceerd sinds 2011. Thomas Möhlmann, samensteller en redactielid van [...]

Onverwachte ontmoetingen2019-02-04T12:46:19+00:00

Sterren

Vroeger was het leven veel simpeler dan nu. En vooral als je een striplezend jongetje was. Want je hoefde je niet druk te maken over genres. Er bestond er maar één: de avonturenstrip. Daar werd dan wel oneindig in gevarieerd en avonturenstrips had je in vele soorten en maten. In Nederland had je in de jaren vijftig eigenlijk maar twee stijlen: dat wat ik voor [...]

Sterren2019-02-04T12:47:04+00:00

Stripmaker des Vaderlands Margreet de Heer (foto: Jos van Waterschoot) Donderdag 12 oktober 2017 werd bekend gemaakt dat Nederland een nieuw instituut ‘des Vaderlands’ rijker is. In dit geval gaat het om de ‘Stripmaker des Vaderlands’ (SdV). Het is de bedoeling dat de SdV, net als de Dichter des Vaderlands, gaat reageren op de actualiteit of zich met zaken van nationaal belang gaat [...]

2019-02-04T12:48:02+00:00

Buchmesse 2016 

Foto © Reinder Storm Tijdens de Frankfurter Buchmesse waren dit jaar Nederland en Vlaanderen de speciale gasten. Dat betekent dat je een paviljoen mag inrichten waarin je de boeken uit je land kunt promoten. Opvallend genoeg kiezen landen dan altijd voor de literatuur, de actuele non-fictie boeken met een Europese lading en kinderboeken. Vlaanderen en Nederland deden daar dit jaar nog een stripschepje [...]

Buchmesse 2016 2019-02-04T12:49:07+00:00

Strips! | Museum voor het beeldverhaal

Op 27 augustus werd aan de Rotterdamse Wijnhaven een nieuw museum geopend met een voor Nederland bijna uniek onderwerp als hoofdthema: het beeldverhaal, ofwel de strip. We hadden al een stripmuseum in Groningen en dit is dus het tweede in ons land . De totstandkoming van dit museum kent een jarenlange geschiedenis. Een tijd lang was ik daar  bij betrokken  als ‘meedenker’ en  ik heb [...]

Strips! | Museum voor het beeldverhaal2019-02-04T12:49:47+00:00

De Doorzon-collectie

De Bijzondere Collecties van de UvA hebben onlangs een even omvangrijk als belangrijk archief mogen ontvangen. Het gaat om de collectie van stripmaker Gerrit de Jager (1954) (zie ook zijn website) en betreft zijn volledige archief. Behalve circa 15.000 originele strippagina’s, cartoons en illustraties bevat het archief ook schetsen, ontwerpen, inkleuringen, films, filmcells, merchandising, correspondentie, albums, tijdschriften en zelfs teddyberen (De Jager ontwierp Bob de Beer [...]

De Doorzon-collectie2019-02-04T12:50:07+00:00

Stripfestival 2.0

Van 3 tot en met 12 juni vindt in Haarlem het tweejaarlijkse Stripfestival plaats. Het stripfestival is een fenomeen dat begin jaren tachtig van de vorige eeuw in Nederland gestalte kreeg. Het in 1967 opgerichte Stripschap, vereniging voor belangstellenden in strips, begon met de festivals, De Stripdagen of Strip-2-daagse en Strip-3-daagse genoemd, in 1980. Bedoeling was om de strip in al zijn aspecten te presenteren aan een [...]

Stripfestival 2.02019-02-04T12:50:31+00:00