Zegels, ziel en zaligheid

Door Branko van Oppen

[English follows Dutch]

Sinds vorig jaar zijn er op de tweede verdieping van het Allard Pierson – op de gang naar de ArcheoHotspot – in een vitrine enkele lades met zo’n 300 kleine, nogal onooglijke kleizegelafdrukken. Deze zegelafdrukken zijn afkomstig uit de verzameling van F.W. von Bissing en maken als sinds de oprichting van het museum in 1934 deel uit van de collectie. Toch zijn ze tot voor kort nooit eerder voor de bezoeker te zien geweest. Waarom zou iemand zijn ziel en zaligheid aan deze zegels besteden?

Edfu zegelafdrukken in het Allard Pierson te zien.

De exemplaren in Amsterdam vormen de helft van een enkele vondst, waarvan zich de andere helft in het Royal Ontario Museum te Toronto bevindt. De latere oprichter van dat museum, de archeoloog C.T. Currelly, kocht zo’n 400 stuks in 1906 van een lokale handelaar in Egypte, die vermeldde dat ze in een grote pot te Edfu gevonden waren. Waarschijnlijk kocht von Bissing tezelfdertijd van die handelaar een vergelijkbaar aantal (waarvan er ca. 80 in zijn privécollectie zijn gebleven).

Edfu is een stad in Boven Egypte (ruim 100km ten zuiden van Luxor en zo’n 20km ten noorden van Aswan). De lokale tempel gewijd aan de valkgod Horus is één van de best bewaarde oud-Egyptische heiligdommen. De bouw van de Horus tempel nam van 237 tot 57 v.Chr. Dat wil zeggen dat het heiligdom uit de Hellenistische periode dateert, toen het Ptolemeïsche koningshuis over Egypte regeerde.

De Horus-tempel in Edfu (J. Paul Getty Museum collection)

Onze zegelafdrukken komen vermoedelijk uit het Edfu tempelarchief. Door met een zegelring of stempel in een klompje klei te drukken, werden ze onder meer gebruikt om papyrusdocumenten mee te verzegelen. Een brand in het archief heeft die documenten vernietigd. Maar daardoor is de klei gebakken en zijn de zegels voor ons bewaard gebleven. Tezamen vormen de Edfu zegelafdrukken de grootste vondst van hun soort uit Hellenistisch Egypte. Wat ze eveneens zo bijzonder maakt is dat ruim de helft van de set koppen en bustes toont, waarvan het merendeel aan Ptolemeïsche koningen en koninginnen kan worden toegeschreven.

Mijn onderzoek heeft zich vooral op deze koninklijke portretten gericht. Het kan nu worden vastgesteld dat alle koningen van Ptolemeus VI tot Ptolemeus XII op de Edfu zegels te herkennen zijn; en van de koninginnen in ieder geval Cleopatra I, II en III, Berenice III en de beroemde Cleopatra VII. Ook het portret van Julius Caesar komt in de serie voor. Door deze bevinden kunnen de Ptolemeïsche portretten van de tweede helft van de Hellenistische periode beter worden toegeschreven. Want er waren tot nu toe van veel leden van dit koningshuis geen natuurgetrouwe afbeeldingen bekend.

Verder bevinden er zich goden uit de Griekse en Egyptische religie tussen de afbeeldingen op de Edfu zegelafdrukken, en ook goden die voortkomen uit de ontmoeting van beide culturen. Denk aan bijvoorbeeld Apollo en Athena, Demeter en Dionysos, Isis en Osiris, Hathor en Thoth, Sarapis en Ammon. Ook zijn er dieren, planten en voorwerpen op de afdrukken afgebeeld. Op 50 stuks uit de gehele set staan korte hiëroglifische teksten afgedrukt, die titels aangeven van tempelpriesters uit het zuiden van Egypte. Zo krijgen we een beeld van de contacten tussen de Edfu tempel, en andere regionale heiligdommen zoals die van Isis te Philae en Chnoem te Elefantine.

Samen met collega’s, vakgenoten en erfgoedprofessionals heeft het museum sinds 2015 twee workshops, een MuseumCamp project, een casusproject voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam, en een tweedaags internationaal congres rondom de zegelverzameling georganiseerd. Met enkele vakgenoten hebben we lezingen in binnen- en buitenland gegeven voor specialisten en voor bredere geïnteresseerd publiek. Er zijn inmiddels een zestal artikelen gepubliceerd. En we hebben met een netwerk van internationaal gerenommeerde specialisten het SigNet consortium opgericht voor de bestudering van Hellenistische zegelafdrukken en archieven.

Ik hoop dat u de Edfu zegelafdrukken op uw volgende bezoek aan het museum een blik waardig acht!

Branko van Oppen is gastonderzoeker en conservator van de archeologische collectie van het Allard Pierson, gespecialiseerd in Ptolemeïsche geschiedenis. Mede dankzij financiële steun van het Mondriaan Fonds en het Getty Onderzoeksinstituut heeft hij onderzoek verricht naar de kleizegelafdrukken uit Hellenistisch Edfu.

Voorbeelden van zegelafdrukken met goden (Collectie Allard Pierson Museum)

Zegelportretten van Cleopatra en Julius Caesar (Collectie Allard Pierson Museum)

 

 

 

 

 

Sealings, with heart and soul

Since last year, there are a few drawers in a showcase with about 300 small, rather unsightly clay seal impressions on display on the second floor of the Allard Pierson, in the hallway to the ArcheoHotspot. These seal impressions derive from the collection of F.W. von Bissing and have been part of the collection since the establishment of the museum in 1934. Yet until recently, visitors have never been able to see them before. Why would anyone devote his heart and soul on these sealings?

The examples in Amsterdam form half of a single find, the other half of which is held at the Royal Ontario Museum in Toronto. The later founder of that museum, the archaeologist C.T. Currelly, bought some 400 pieces in 1906 from a local dealer in Egypt, who maintained that they were found in a large pot at Edfu. Von Bissing probably bought a comparable number from that dealer at the same time. (About 80 pieces remained in his private collection).

Edfu is a city in Upper Egypt (over 100 km south of Luxor and about 20 km north of Aswan). The local temple, dedicated to the falcon god Horus, is one of the best preserved ancient Egyptian sanctuaries. The Horus temple was built from 237 to 57 bce. That means that the sanctuary dates from the Hellenistic period, when the Ptolemaic dynasty ruled over Egypt.

Our seal impressions probably come from the Edfu temple archive. By impressing a signet ring or seal stamp into a clump of clay, they were used, among other things, to seal papyrus documents. A fire in the archive destroyed those documents. But that is also the reason the clay has been baked and the sealings have been preserved. Together, the Edfu seal impressions form the largest find of its kind from Hellenistic Egypt. Moreover, what also makes them so special is that more than half of the set shows heads and busts, the majority of which can be attributed to Ptolemaic kings and queens.

My research has focused mainly on these royal portraits. It can now be established that all kings from Ptolemy VI to Ptolemy XII are recognizable on the Edfu sealings; and of the queens at least Cleopatra I, II and III, Berenice III and the famous Cleopatra VII. The portrait of Julius Caesar also appears in the series. Because of this, the Ptolemaic portraits of the second half of the Hellenistic period can now be better attributed. This is significant, because up to now few naturalistic portraits of members of the royal house were known.

Additionally, there are gods from Greek and Egyptian religion among the images on the Edfu sealings, as well as gods that emerged from the encounter of both cultures. Think for example of Apollo and Athena, Demeter and Dionysus, Isis and Osiris, Hathor and Thoth, Sarapis and Ammon. Animals, plants and objects are also depicted on the impressions. 50 hieroglyphic texts are found on 50 pieces of the entire set, indicating titles of temple priests from the south of Egypt. In this way we get an impression of the correspondence between the Edfu temple, and other regional sanctuaries such as those of Isis in Philae and Chnoum in Elephantine.

Together with colleagues, specialists and heritage professionals, the museum has organized two workshops, a MuseumCamp project, a case study for students from the Amsterdam University of Applied Sciences, and a two-day international congress on the collection of seal impressions in the past two and a half years. With a few colleagues we have given lectures at home and abroad for specialists and for a broader interested audience. Six articles have now been published. And with a network of internationally renowned specialists, we have established the SigNet Consortium for the study of Hellenistic sealings and archives.

I hope you will consider the Edfu seal impressions worth a look on your next visit to the museum!

Branko van Oppen is visiting research scholar and curator of the archaeological collection of the Allard Pierson, specialized in Ptolemaic history. Thanks in part to financial support from the Mondriaan Fund and the Getty Research Institute, he has conducted research on the clay seal impressions from Hellenistic Edfu.

2018-03-28T14:38:17+00:00

About the Author:

Blogs van gastconservatoren, gastschrijvers en andere gastmedewerkers, van stagiairs en stagiaires, en van bibliotheekmedewerkers van andere afdelingen.

14 Comments

 1. JeaDERA 18/12/2018 at 22:54 - Reply

  Cialis Generika Aus Polen Ciprofloxacin Pi [url=http://mailordervia.com]buy viagra online[/url] Vendita Cialis Net Costo Cialis 5 Mg Cephalexin Expired Drug Ok

 2. JeaDERA 25/12/2018 at 15:42 - Reply

  Canadian Pharmacies For Hydrocodone Buy Propecia In Ontario Generic Bentyl [url=http://priliorder.com]priligy 90mg canada[/url] Mod112 Prezzo Levitra In Italia Achat Pilule Viagra [url=http://cialtadalaf.com]canadian pharmacy cialis 20mg[/url] Lavitra Purchase Online Levitra Natur Cialis Achat En Ligne Canada [url=http://tadalafonline.com]buy cialis[/url] Marcas De Propecia

 3. JeaDERA 04/01/2019 at 23:08 - Reply

  Allergia Propecia Achat Kamagra Cialis En Ligne Trouver Levitra Sans Ordonnance [url=http://cialtadalaf.com]where to buy cialis online safely[/url] Propecia Generico En Espana Sildenafil 100mg 30 Pills Cialis Thailandia

 4. JeaDERA 17/01/2019 at 18:36 - Reply

  Pharmcy Online [url=http://orderviapills.com]viagra[/url] Preisvergleich Cialis C20 Cialis Pas Cher Paiement Securise Farmacias Kamagra Propecia Datos [url=http://cialvia.com]buy cialis online[/url] Drug Information Canadian 24 Hour Pharmacy Levitra 5 Mg Contro L Impotenza [url=http://byrxbox.com]viagra[/url] Cialis Moins Chere Low Testosterone Bph Propecia Discount Codes For Pharmacy Express [url=http://tadalaf20mg.com]cialis without prescription[/url] Viagra Cincinnati

 5. JeaDERA 19/01/2019 at 01:47 - Reply

  Acheter Cytotec En Ligne Sans Ordonnance Forum Cialis Ou Levitra [url=http://allngos.com][/url] Online Fluoxetine Viagra Plus Cialis20 Mg Cialis Free Viagra Sample Pack Online Buy Viagra Canada Medsforless Biz Canadian Torsemide [url=http://buycheapcial.com]cialis prices[/url] Viagra En Suisse Sans Ordonnance Buy Propecia For Acne Sont Amoxil Amoxicillin Dog Amoxicillin Pill Id Find Acticin Low Price With Overnight Delivery [url=http://buycheapciall.com]cialis[/url] Le Viagra Achat Viagra 100mg Buy Order Keflex Online No Perscription [url=http://bycheapvia.com]viagra[/url] Viagra Price Comparison Veterinary Prescription Antiobiotics Cephalexin Order Apcalis Sx [url=http://drugsor.com]levitra coupon[/url] Taking Amoxicillin Hydrocodone And Advil Purchase Flagyl No Prescription Prezzo Levitra In Italia [url=http://deantxi.com]online cialis[/url] Original Viagra Nebenwirkungen

 6. Ahmad Cirillo 19/01/2019 at 12:53 - Reply

  Simply wanna comment that you have a very nice website , I love the design it really stands out.

 7. JeaDERA 22/01/2019 at 23:35 - Reply

  Kamagra Pour Femme Propecia Itching Patient Reviews For Propecia [url=http://cheapcial40mg.com]cialis 40 mg[/url] Bestellen Online Viagra Amoxicillin Suspention Dosage For Cat Cialis On Line Italia Keflex Acne Propecia Peligro [url=http://tadalaffbuy.com]cheap cialis online[/url] Levitra Vision Side Effects On Line Fluoxetine Antidepressant Amoxicillin Keep In Freezer Cialis En Barcelona Dosage For Cephalexin Where To Buy Metronidazole [url=http://sildenafbuy.com]viagra[/url] Propecia Generic India Mg Cialis Tabs India Propecia Hair Growth Treatment Acheter Lasix En Ligne Cytotec Medecine [url=http://prilipills.com]when will dapoxetine be available?[/url] Levitra Precio Oficial Discount Generic Doryx Buy Now Website Price Vente De Amoxil Sans Ordonnance Viagra Rezeptfrei Frankreich [url=http://buyoxys.com]usda approved generic levitra[/url] Comprar Priligy Original Cialis Pas Cher 40mg Cialis Super Active 100mg Buy Amoxicillin Online Cheaop Kamagra Uprima [url=http://viaonlineusa.com]buy viagra online[/url] Amoxil Bd

 8. Jamal Vittetoe 30/01/2019 at 08:13 - Reply

  This design is wicked! You most certainly know how to keep a reader amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

 9. JeaDERA 03/02/2019 at 11:07 - Reply

  Order Viagra For Women Baclofene WinthropР’В® 10 Mg Generic Lasix Online [url=http://curerxshop.com]cialis 5mg best price[/url] Buy Alli Uk Canadian Meds Paypal Levitra Generique En Bretagne [url=http://deantxi.com]cialis 5 mg best price usa[/url] Erfahrungen Mit Cialis Wirkung Toranto Drug Store Propecia Secundarios Levitra Non Prescription [url=http://cialonlineno.com]cialis 5mg best price[/url] Efectos Secundarios Cialis 20 Mg Amoxicillin For Infected Porcipine Quills Viagra Wirkung Forum Viagra Generic No Prescription Cephalexin Canine Dosage [url=http://levicost.com]whoesale levitra pills[/url] Kamagra Now.Co.Uk How Long Before Amoxicillin Expires Where To Buy Viagra In Canada [url=http://cdeine.com]viagra[/url] Frontal Balding Propecia Cheap Propecia Regrow Further Hair Invega [url=http://leviinusa.com]where to purchase low cost levitra[/url] Propecia E Infertilidad Farmacia Cialis Tablets 10mg

 10. JeaDERA 10/02/2019 at 10:19 - Reply

  Cialis Las Palmas Propecia For Sale In Usa [url=http://curerxshop.com]cialis tablets for sale[/url] Buy Generic Viagra With Gift Card Discount Worldwide Cod Only Progesterone Mail Order From Canada On sale discount isotretinoin tablets online visa accepted [url=http://rxbill6.com]levitra professional[/url] Purchase Viagra In India Zithromax Free At Walmart Comprar Cialis Viagra Espana Viagra Buy General Cialis 33 Anni [url=http://bmpha.com]pc levitra[/url] Get A Lavitra Script Viagra Cialis Discount [url=http://cialvia.com]cialis price[/url] Nuevo Hora Para Tomar Propecia Secure Dutasteride In Internet Best Website Price On Line Levitra Cost Uk Donde Puedo Comprar Cytotec Sin Receta [url=http://cialonlineno.com]cialis price[/url] Fluoxetine Us Pharmacy

 11. JeaDERA 17/02/2019 at 09:36 - Reply

  Viagra Pfizer Vente En Ligne [url=http://4rxday.com]cialis[/url] Viamedic Com Zithromax And Sun Exposure Prix Du Misoprostol 5mg

 12. JeaDERA 07/03/2019 at 23:17 - Reply

  Quotazione Levitra 10 Mg [url=http://bpdrugs.com]cialis prices[/url] Amoxicillin Enterobacter

 13. Hі therе, alԝays i usеd to check blog posts һere
  earⅼy in the break ⲟf ɗay, for tһe reason that i love to gain knowledge οf mߋrе аnd more.

  http://viagra.bingapproved.club

 14. inhouse 11/03/2019 at 03:13 - Reply

  Simply want to say үoսr article iis aѕ astonishing.

  Tһe clkarity ߋn your submit іs just nice and i can think you
  are an expert іn this subject. Fine witһ үoսr permission allow mе to snatch ʏօur feed tⲟ keep uρ tߋ dɑte wіth approching post.
  Thankѕ 1,000,000 and pleaѕe keep uρ the gratifying ᴡork.

Leave A Comment